Privacy Policy

1. ÜLDINFO

1.1  Toidukoha 1Falafel veebipoe www.1falafel.com (edaspidi: veebipood) omanik on OÜ  NFOTB OÜ, registrikood 14759020,  asukohaga Kotzebue 18e, 10411 Tallinn, Eesti. Telefon: +372 5021033, e-mail: [email protected]

2. MÜÜGILEPINGU KEHTIVUS, TOOTEINFO

2.1 Käesolevad müügitingimused kehtivad kauba ostmisel veebipoest.

2.2 Müügitingimused reguleerivad õigussuhteid, mis tekivad OÜ NFOTB(edaspidi Müüja) ja füüsilise isiku (edaspidi Ostja) vahel veebipoest kauba ostmisel.

2.3 Müüjal on õigus müügitingimusi ühepoolselt muuta ja täiendada, avaldades uued müügitingimused veebiaadressil 1falafel.com

2.4 Ostjal on võimalik enne ostu sooritamist müügitingimused salvestada, printida ja vajaduse korral taasesitada.

2.5 Ostja nõustub veebipoest tellimuse kinnitamisega müügitingimustega.

3. HINNATEAVE

3.1 Veebipoes müüdavate kaupade hinnad on esitatud kaupade juures.

3.2 Kojukande teenusega lisandub hinnale kauba kättetoimetamise kulu (edaspidi transporditasu).

3.3 Transporditasu kuvatakse tellimuse esitamisel enne ostu kinnitamist ja ostu eest tasumist.

3.4 Kõik veebilehel toodud kaupade hinnad sisaldavad transpordi sihtriigis kehtivat käibemaksu.

3.5 Transporditasu lisandub ostetavate kaupade koguhinnale vastavalt Ostja poolt valitud kauba kättetoimetamise viisile. Kui tellimus on esitatud enne veebipoe hindade või tingimuste muutumist, kehtivad sellele tellimusele ostutehingu tegemise ajal kehtinud hinnad.

4. TELLIMUSE ESITAMINE

4.1 Tellimiseks tuleb Ostjal lisada soovitud kaubad veebipoes ostukorvi, täita vajalikud väljad ja valida sobiv kauba kättesaamise viis  – kullerteenus või restorani järeletulemine (aadress Kotzebue18e või Teatri väljak1).

4.2 Peale seda kuvatakse ekraanile tellimuse kogumaksumus, mille eest saab tasuda pangalingi kaudu või krediitkaardiga.

4.3 Leping jõustub tellimuse kinnitamisest veebipoes ja omandiõigus tellitud kaubale läheb üle Ostjale hetkel, mil tasutav summa laekub veebipoe pangakontole.

4.4 Kui tellimust ei ole võimalik müüjal täita (nt kaup on restoranist otsa saanud või mingil muul põhjusel), teavitatakse sellest Ostjat esimesel võimalusel ja tagastatakse makstud summa (koos transporditasuga) hiljemalt 14 päeva jooksul pärast vastava olukorra ilmnemist.

4.5 Veebipoes esitatud tellimusi võetakse Müüja poolt vastu esmaspäev kuni laupäev 10-21.30 (järeltulemisega Kotzebue 18e) ja E-R (12-19.30 (järeltulemisega Teatri väljak 1)

5. KAUBA KÄTTETOIMETAMINE

5.1 Kaup transporditakse Ostjale Tallinna linna piires. Kaup saadetakse Müüja poolt  Ostjale tema poolt tellimuses märgitud aadressile.

5.2 Tellimuse täitmiseks komplekteerib Müüja tellitud kauba ja edastab need Ostjale kättetoimetamiseks kullerile, kelleks on NFOTB OÜ töötaja või lepinguline kulleriteenuse osutaja.

5.3 Tellitud kaup jõuab kliendi poolt määratud sihtkohta tellimuses märgitud ajaks pärast Ostja poolt tellimuse kinnitamist veebipoes ja kui kauba eest maksmisele kuuluv summa on laekunud veebipoe pangakontole.

5.4 Kui tellitud kaup toimetatakse Ostja poolt märgitud aadressile, võtab kuller Ostjaga kontakttelefoni teel ühendust.

6. LEPINGUST TAGANEMINE, TOODETE TAGASTAMINE JA TAGASIMAKSED

6.1 Ostjal on õigus lepingust taganeda (tellimusest loobuda) 14 kalendripäeva jooksul tellimuse kättesaamisest saates selleks e-kirja teel taganemise avalduse aadressil [email protected]

6.2 Tagastatavad tooted tuleb üle anda restorani aadressil Kotzebue 18e, Tallinn. Toodete tagastamisega seonduvad kulud kannab klient.

6.3 Kliendil on õigus lepingust taganeda, kui tooted on kasutamata ja rikkumata, sh originaalpakendis.

6.4 Vastavalt võlaõigusseadusele § 49 lg 1 kohaselt ei kehti taganemisõigus toodetele, mida oma olemuse tõttu ei saa tagastada ja mis oma olemuse tõttu segatakse või ühendatakse pärast üleandmist muu asjaga selliselt, et neid ei saa enam teineteisest eraldada.

6.5 Tagasimaksed, mida müüja teostab vastavalt käesolevatele tingimustele, tehakse 7 tööpäeva jooksul alates tellimuses kindlaks määratud üleandmise kuupäevast.

6.6 Tagasimaksed tehakse kliendi samale arvelduskontole, millelt tellimuse eest tasuti.

7. KLIENDI ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

7.1 Müüja tagab kliendi poolt esitatud isikuandmete kasutamise vaid kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega, eelkõige ulatuses, mis on vajalik tellimuse täitmiseks.

7.2 Müüja töötleb kliendi isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

7.2.1 veebipoes esitatud tellimuse täitmine;

7.2.2 veebipoe kliendisuhete haldamine ja kliendiga suhtlemine;

7.2.3 kliendi päringutele vastamine;

7.2.4 õigustatud huvi;

7.2.5 tarbijaharjumuste uurimine;

7.2.6 veebipoe teenuste haldamine ja arendamine.

7.2.7. Kliendile sooduspakkumiste ja tootealase info saatmine

7.3 Müüja rakendab kõiki meetmeid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

7.4 Veebipoe külalisena ostmisel registreeritakse kliendi ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefon ning postiaadress juhul, kui see on vajalik kauba kliendile kohale toimetamiseks.

7.5 Veebipoes ostu sooritanud klientide isiku- ja ostuandmeid säilitatakse 3 aastat arvates ostu sooritamisest. Pärast nimetatud tähtaja saabumist isikuandmed kustutatakse automaatselt.

7.6 Ostjal on igal ajal õigus saada Müüjalt enda kohta käivaid isikuandmeid, nõuda kliendi isikuandmete parandamist ja ülekandmist ning isikuandmete töötlemise lõpetamist.

7.7 Taotlused palume esitada elektrooniliselt e-posti teel [email protected] Eesmärgiga tagada isikuandmete töötlemise turvalisus, peab kliendi taotlus olema digitaalselt allkirjastatud. Müüjal on õigus jätta kliendi taotlus rahuldamata, kui kliendi isikusamasust ei ole võimalik tuvastada või isikuandmete edastamine ei ole turvaline

7.9 Veebipoes on isikuandmete vastutavaks töötlejaks OÜ NFOTB. 

7.11 Juhul, kui klient leiab, et Veebipoe teenuse raames rikutakse isikuandmete töötlemisel kliendi õiguseid, on kliendil õigus pöörduda NFOTB OÜ juhataja poole e-posti teel [email protected], Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole.

8. VAIDLUSTE LAHENDAMINE

8.1 Klient saab veebipoe kohta kaebusi esitada e-posti teel: [email protected]

8.2 Kui Ostjal ei õnnestu vaidluses Müüjaga kokkuleppele jõuda, võib Ostja pöörduda tarbijavaidluste komisjoni poole.  Protseduurireeglid saab üle vaadata ja kaebuse esitada Tarbijakaitse lehel. Tarbijavaidluste komisjon on pädev lahendama Ostja ja Müüja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Tarbijavaidluste komisjon lahendab vaidlused Ostja jaoks tasuta.

8.3 Ostjal on lisaks õigus pöörduda ka Euroopa Liidu tarbijavaidluste organite poole (infot selle kohta saab veebilehelt http://www.consumer.ee/) või Eesti Vabariigi kohtusse.